Relevanta länkar

Här är några länkar till föräldraorganisationer och media som vi ofta tittar på:

Tankesmedjan Mireja
Detta är vår tankesmedjaom välfärd och utveckling genom nära relationer. Har varit mycket internationellt aktiv sedan hösten 2010.

Svenska Neufeld-institutet
Den svenska representanten för dr Gordon Neufelds föredrag, studiedag och distanskurser i Sverige.

Utvecklingsbrevet Strateiger för Mänsklig Potential
Strategier är Sveriges kanske enda publikation med fokus på att utveckla mänsklig potential, idag med stort fokus på skola, hem och familj.

Haro, riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap
Sveriges äldsta och största organisation för hemmaföräldrar, grundad 1981.

Rohus – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige
Sveriges nystartade organisation för att försvara rätten till hemundervisning.

Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid
Har en webbsida med många aktuella, intressanta och kommenterade länkar.

Karin Yngmans blogg, Samhälle i utveckling – med familjen i fokus!
På denna blogg skriver en av de skarpare pennorna i Sverige om familj och samhälle.

Hemmaföräldrar
"Nättidningen för dig som vill vara hemma längre med dina barn."

ABC Nättidning för nyfikna föräldrar
En nättidning om ett föräldraskap utifrån våra biologiska förutsättningar.

Full-time mothers
En brittisk organisation med en rik källa av aktuella länkar till brittisk press.

Kids first – Parents association of Canada
En kanadensisk föräldraorganisation med intressant material på hemsidan.

Mothering Magazine – The Magazine of Natural Family Living
Välgjord amerikansk tidning om moderskap och familjeliv.

Education Otherwise
Storbritanniens största organisation för hemundervisare och förmodligen den största i Europa.

Home Education Magazine
Utmärkt amerikansk tidning om hemundervisning i alla former.

Home School Legal Defense Association – HSLDA
Amerikansk organisation som försvarar hemundervisning i USA och runt om i världen.

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,