foljahjartavitsmall1Läsarsida – sökindex och länkar

Här finns ett sökindex för boken »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«. Dessutom finns länkar till tankesmedjan Mirejas hemsida där information om Jonas Himmelstrands föredrag nu presenteras. Vidare finns några länkar med information relevant för bokens innehåll.

Sökindex
Ett sökindex för boken finns här. Där du kan söka på vilka sidor ett visst ord finns på.

Recensioner och utlåtanden
På bokens huvudsida finns utlåtanden om boken samt på nätet tillgängliga recensioner.

Tankesmedjan Mireja
På Mirejas svenska respektive engelska hemsida finns information om Jonas Himmeltrands föredrag och artiklar i linje med bokens innehåll. Under våren 2011 har Jonas talat i åtta städer sju länder på fem månader om bokens innehåll.

Länkar
Nedan ligger de mest intressanta länkarna först – ofta också de mest aktuella – och därefter följer länkarna i datumordning bakåt i tiden. Hör gärna av dig med tips på relevanta länkar.


Home-schooling growing in popularity,
av nyhetsbyrån UPI,
den 5 januari 2009 i United Press International.

Antalet hemundervisade barn fortsätter att öka i USA och allt talar för fortsatt uppgång. Siffrorna för 2007 uppges vara 1,5 miljon, en ökning med 74% sedan 1999. Justerat till folkmängd skulle det innebära 45 000 hemundervisade barn i Sverige. I Sverige hemundervisas idag endast ca 100 barn.


Two into one won't go: Cambridge survey shows new doubts over working mothers,
av Jon Carvel,
den 6 augusti 2008 i The Guardian.

En studie från Cambridge visar på minskat intresse i både England och USA för ett likajämställt familjeliv. Alltfler anser att familjelivet och barnen blir lidande på två heltidsarbetande föräldrar. Enligt forskarna verkar likajämställdheten ha nått en topp i mitten av 1990-talet för att sedan avta.


Wave goodbye to the nine to five, and say hello to virtual enterprise,
av Jahon Carvel,
den 14 mars 2008 i The Guardian.

Inom tio år kommer fler människor att arbeta hemifrån med syfte att ta hand om barn, äldre släktingar och för att spara energi. Detta förutspås i The Guardian av Storbritanniens ledande ledarskapsinstitut Chartered Management Institute.


Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream, 2nd Edition,
av Claudia R. Hepburn, Patrick Basham, John Merrifield,
den 4 oktober 2007 i The Fraser Insitute.

En bra kanadensisk sammanfattande artikel om hemundervisning med många forskningsreferenser. Artikeln bilägger alla de vanliga fördomarna om hemundervisning och visar att det är ett konkurrenskraftigt skolalternativ med många fördelar för de som känner sig manade. Länken ladder ner en 208 kB pdf-fil.


Brown advisor calls for tax breaks for stay-at-home mums after warning over nurseries,
av Steve Doughty,
den 3 januari 2008 i Daily Mail.

Storbritanniens officiella förskoleutredare, professor Jay Belsky, är i artikeln kritisk till landets stora förskolesatsning. De svagaste barnen har inte blivit hjälpta, forskning visar på risker vid vid många timmar på förskola upp till 4,5 års ålder. Problemen beror inte heller på dålig omsorg, enligt Belsky.


Stress in daycare,
av Sir Richard Bowlby,
den 7 december 2007 i egen publicerad artikel.

Författaren beskriver vad som krävs för att en god anknytning ska kunna säkras hos små barn som vårdas skilda från sina föräldrar. En av slutsatserna är att fria dagmammor har de största förutsättningarna för detta, medan det är svårt på förskolor. (Länken laddar ner en 86 kB pdf-fil).


The Politicized Science of Day Care – A Personal and Professional Odyssey,
av Jay Belsky,
den 28 oktober 2003 i Family Policy Review.

En av världens mest kända och respekterade förskoleforskare ger en personlig betraktelse över resultaten av forskningen om förskolan, och om hur dessa har förvandlats till politik. (Länken laddar ner en 64 KB pdf-fil.)


The Heart of the Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour,
av Gordon Neufeld,
den 10 september 2007 i Strategier för att Lära & Växa.

Känd kanadensisk psykolog förklarar varför känslor, anknytning och närkontakt är centralt för bra inlärning i alla former. Däremot leder ett svagt föräldraskap till sämre vuxenanknytning som i sin tur bidrar till ett sämre skolresultat.


Nursery tales,
av Madeleine Bunting,
den 8 juli 2004 i The Guardian.

Mycket välskriven artikel som refererar samtliga stora förskolestudier under 2000-talet – NICHD, EPPE och FCCC – och intervjuar dess företrädare.


Förskolan, forskningen och sanningen,
av Jonas Himmelstrand,
den 21 juni 2006 i Hemmaföräldrar.

Artikeln går igenom de forskningsrön som idag används för att försvara förskola för alla i Sverige, och visar att argumenten inte håller. Innehåller en mängd länkar till artiklar och studier. (Länken laddar ner en 76 kB stor pdf-fil.)


Cortisol and the early years,
av Robin Balbernie,
den 1 november 2006 i What about the children.

En saklig beskrivning av hjärnans stressfunktioner och hur dessa påverkar små barn och deras utveckling. (Länken laddar ner en 64 kB pdf-fil).


Mammakramare blir självständiga vuxna,
av Per Söderström,
den 10 december 2007 i Svenska Dagbladet.

En israelisk forskare har verifierat vad anknytningspsykologin känt till i decennier: Ju mer närkontakt och starkare anknytning med föräldrarna under uppväxten desto mer självständiga och trygga som vuxna.


Flexi-hours and longer maternity leave: A trimph for feminism? Anything but!,
av Sue Reid,
den 22 november 2007 i Daily Mail.

En engelsk journalist skriver om det svenska Föräldraupproret och varnar engelsmännen för svensk familjepolitik.


Allt fler elever är deprimerade,
av Jan Nyman,
den 19 november 2007 i Göteborgs-Posten.

En överläkare i Göteborg vittnar om att det blir allt vanligare att grundskoleelever i Västra Götaland sjukskrivs på grund av ångest och depression. Till och med vissa barn i lågstadiet är drabbade.


Det verkliga förtroendeuppdraget är oarvoderat,
av Karin Yngman,
den 5 juni 2007 i Barometern.

Beskriver hur föräldraskapet är ett centralt förtroendeuppdrag av oskattbart värde för samhället. Därmed borde föräldraskapet arvoderas liksom samhällets övriga förtroendeuppdrag.


Att våga sätta gränser,
av Britta Johansson,
den 26 januari 2007 i Svenska Dagbladet.

Refererar en studie som visar att många inom skolan känner oro inför den osäkerhet som många föräldrar upplever i sin föräldraroll.


Stress gör barn både psykiskt och fysiskt sjuka,
av Cecilie Frödén,
den 4 april 2006 i Hemmaföräldrar.

En intervju med en av Sveriges främsta stressforskare, som visar att det finns skäl till oro för barns psykiska och fysiska hälsa idag.


Too early, too much, too long,
av Steve Biddulph,
den 6 februari 2006 i The Guardian.

Ett referat från den australiensiske psykologen Steve Biddulphs bok: "Raising Babies: Should Under-3s Go to Nursery?" Biddulph menar att förskola inte är någon idealisk miljö för barn under tre år.


Stressade mammor får stressade barn,
av Karin Lindblom,
den 30 november 2005 i Aftonbladet.

Refererar en brittisk studie som hävdar att mammor idag är så stressade att det är bättre för barnen att vara på dagis. Fast andra studier visar att barnen blir stressade också där. Var finns en stressfri zon?


Vi är på helt fel spår,
av Nina Björk,
den 30 oktober 2005 i Dagens Nyheter.

En klassisk artikel där en svensk feminist ifrågasätter vårt sätt att ta hand om våra barn.


Älskade barn blir inte våldtäktsmän,
av Sven Christianson och Poul Perris,
den 6 oktober 2005 i Expressen.

En svensk psykolog och en svensk läkare beskriver vikten av den tidiga anknytningen för att förebygga våld i vuxen ålder.


Lus-Sverige har tagit över,
av Peter Kadhammar,
den 5 oktober 2005 i Aftonbladet.

Artikeln berättar om hur huvudlöss ökar i Sverige, inte minst i förskolan och på lågstadiet. Några av orsakerna anses vara för många barn på för små ytor och för lite föräldratid till att kamma barnen.


Free nursery scheme could be bad for young children, says study,
av Lucy Ward,
den 4 oktober 2005 i The Guardian.

Refererar den stora brittiska FCCC-studien på 1200 barn, vilken visar att omsorg av en engagerad moder i hemmet ger den bästa omsorgen, både socialt och känslomässigt, fram till treårsåldern.


Dagis stressande för små barn,
av Mia Carron,
den 21 september 2005 i Aftonbladet.

Refererar en brittisk undersökning som visar att småbarn kan vara stressade i upp till fem månader efter inskolningen på förskolan.


'For decades we've been told Sweden is a great place to be a working parent. But we've been duped',
av Joanna Moorhead,
den 22 september 2004 i The Guardian.

En brittisk forskare menar att Sverige inte är det paradis för förvärvsarbetande föräldrar som ofta hävdas i internationell debatt.


Fear on nursery care forces rethink,
av Madeleine Bunting,
den 8 juli 2004 i The Guardian.

Beskriver hur brittiska regeringen förändrat sin barnomsorgspolitik utifrån den moderna forskningen om förskolans effekter som visar på möjliga problem för små barn.


item1
thclogo2
Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

foljahjartavitsmall1