thcbild28jtOm The Happy Company

Företagsnamnet The Happy Company uppfann vi i början av 1990-talet och grundade ett handelsbolag med detta namn.

Det var ett företagsnamn med många betydelser. Vi tyckte att vi var ett »trevligt sällskap«. Vi tyckte också att arbetsplatser skulle kunna tjäna på att vara verkligt »glada företag« i bemärkelsen att ge människor utrymma att växa i enlighet med djupt kända mänskliga värderingar.

Vi fyllde dock inte företaget med särskilt mycket verksamhet till en början. Egentligen var The Happy Company en slags idé, värdegemenskap eller framtidsvision av något vi ännu inte visste vad det var.

Efter tre barn och andra gemensamma erfarenheter har denna värdegemenskap fått många fler konkreta uttryck. Det stod tidigt klart att boken »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige« synliggjorde många av värdena bakom The Happy Company. Därför har vi nu återuppväckt företagsnamnet.

Idag är The Happy Company ett inregistrerat varumärke och en bifirma till Himmelstrand Mentor AB. Dess verksamhet består i att erbjuda föredrag, kurser, handledning samt skrivet material inom personlig utveckling, barn- och familjefrågor. Den första produkten i denna nystart är boken »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige« och denna webbplats.

Vår logotyp får symbolisera att fria uttryck också får plats i styrda former, att det finns mer perfektion i livet än i själva perfektionen och förstås – att detta är ett Happy Company.

Jonas Himmelstrand & Tamara Himmelstrand

Andra verksamhetsgrenar inom Himmelstrand Mentor AB är:

Strategier för Mänsklig Potential är ett mycket uppskattat utvecklingssbrev som kommer ut 22 gånger per år och handlar om ledarskap, pedagogik och personlig utveckling. Strategier riktar sig främst till arbetslivet men skriver även om samhällsfrågor som har relevans för arbetslivet.

Jonas Himmelstrand Mentor erbjuder inspirerande och uppskattade föredrag, kurser och handledning inom områden ledarskap, pedagogik och personlig utveckling till företag och organisationer.

Tamaras musikskola erbjuder kreativa musikgrupper för barn och fiollektioner för både stora och små människor i alla åldrar.

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,