foljahjartavitsmall1Pressrelease

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«, av Jonas Himmelstrand

Uppsalaförfattare publicerar 600-sidig bok på eget förlag, om svårigheterna att växa som människa i dagens svenska samhälle.


Så här sammanfattar författaren Jonas Himmelstrand bokens tillkomst och innehåll:

Jag växte upp i ett socialdemokratiskt hem och började redan vid 17 års ålder som SSU:are att läsa Karl Marx’ skrifter. Den unge Marx’ tanke om att växa som människa utifrån sina fulla förutsättningar slog an en ton i mig. Jag följde den vägen i mitt fortsatta liv. Den tog mig rätt snart bort från SSU och till ett inre sökande. På den vägen hittade jag efter flera års ambivalens en försörjning som egenföretagare och konsult i ledarskap och personlig utveckling. Sedan mötte jag min blivande hustru. Hon följde också den inre vägen. På denna inre resa fick jag möta och konfrontera mitt inre samtidigt som jag upptäckte nya sidor hos mig själv.

När vi fick barn insåg jag att min inre resa lett mig långt bort från det »politiskt korrekta« Sverige. Det svenska samhällets outtalade motsägelser och dolda konflikter blev med ens smärtsamt tydliga i mitt liv. Mötet med 25 000 svenskar i rollen som ledarkonsult bekräftade tydligt en insikt: Svenskarna upplever det svårt att leva efter sin övertygelse i dagens Sverige. De upplever sig i alldeles för hög grad, direkt eller indirekt, styrda av de svenska statsmakterna. Dessutom var det uppenbart att något inte stod rätt till i det svenska samhället: ökad stressrelaterad ohälsa hos vuxna, ökad psykisk ohälsa hos unga, svagt nyföretagande, försämrade resultat för skolan – samt förstås den ännu levande svenska jantelagen.

Det blev till slut svåruthärdligt att leva med en stark inre övertygelse som ständigt attackerades i media och i samhällsdebatten. Skulle jag fly eller fäkta? Familjen övervägde faktiskt att »fly« genom att emigrera till ett annat land, men att stanna och »fäkta« var rimligare i vår livssituation och kändes mera rätt. Resultatet blev denna bok vars idé föddes när den svenska sjukskrivningsdebatten stod på sin topp i slutet av 2002. Insikterna från födelsen av mitt tredje barn, tidigt 2004, gav mig knuffen att slutföra bokprojektet.

Jag inleder boken med att berätta om min egen personliga utvecklingsresa och mina erfarenheter som ledarkonsult. Detta ger en relief åt bokens huvuddel som handlar om svårigheterna att växa i det svenska samhället.

I boken huvuddel, del 3, beskriver jag vad som bidrar till god hälsa, baserat på åtskilliga litteraturstudier. Goda nära relationer visar sig vara den viktigaste hälsofaktorn. Detta sätter förstås strålkastarljuset på den svenska familjepolitiken. Ytterligare fokus på familjepolitiken ges i ett omfattande kapitel om den yngre generationens psykiska ohälsa i Sverige idag.

Familjepolitik leder i Sverige omedelbart till en jämställdhetsdiskussion. Jag diskuterar detta utförligt i kapitlet »Den likriktande jämställdhetens utopi«.

Hur är det med möjligheterna att växa som människa i det svenska arbetslivet? Med den i svensk politik så omhuldade arbetslinjen kan man tycka att de borde vara goda. Men de är inte så goda som vi vill tro. I ett särskilt kapitel diskuterar jag svårigheterna för egenföretagare, anställda och anställda inom offentliga sektorn, att växa som människor i det svenska arbetslivet.

Nu är det naturligtvis omöjligt att väja för den politiska diskussionen. Svensk politik har under de senaste 70 åren dominerats av socialdemokratin. Jag hävdar i boken att svensk socialdemokrati genom att stagnera i sin egen utveckling också har lett Sverige till social stagnation i vissa viktiga avseenden. Jag menar att dagens svenska jantelag är politiskt skapad genom alltför stora svårigheter för svenskarna att följa sitt hjärta och sin övertygelse i det svenska samhället, ett slags modernt »kunskapssamhälleförtryck«.

Senare visar jag att Sverige bara är ett extremt exempel på ett mer allmänt problem i större delen av västvärlden, något som jag kallar »den rationalistiska utopin«. Men att Sverige drivit den rationalistiska utopin längre än kanske något annat land ger också Sverige unika möjligheter. Sverige kan bli det första land som på allvar underlättar för sina medborgare att utvecklas till sin fulla mänsklighet. Men då krävs en politisk kursändring som inget politiskt läger i Sverige ännu kunnat sätta ord på.

I bokens sista större kapitel använder jag Thomas Kuhns paradigmteori för att söka efter nästa steg i utvecklingen. Framtiden finns, helt i analogi med paradigmteorin, i förtalade eller osynliggjorda företeelser i dagens Sverige: det storskaliga rationalistiska välfärdsparadigmet. Dessa företeelser kommer att få mycket större betydelse i morgondagens Sverige – det småskaliga mänskliga välfärdsparadigmet.

Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige
av Jonas Himmelstrand
The Happy Company Publishing 2007. 613 sidor
ISBN 978-91-975836-1-9

Mer info och recensioner finns här.

Författaren kan nås på telefon 018-314712 eller via kontaktsidan.

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,
foljahjartavitsmall1