foljahjartavitsmallKapitelrubriker
»Att följa sitt hjärta«

Prolog
• Ett barns födelse och en boks födelse
• En upplevelse av personligt växande
• Att följa sitt hjärta i jantelagens Sverige
• Idémässiga utgångspunkter
• Mobbning som förtryck och en möjlighet att växa

DEL 1, Om blomman – hur jag växte som människa
• Sökandet och den inre erövringen
• Egenföretagande som möjlighet till inrestyrning
• Fyra år i kaos utanför bekvämlighetszonen
• Att sätta ord på upplevelsen och integrera växandet
• Relationer, växande och mötet på Hawaii
• Hur anknytning och trygghet hjälper oss att växa
• Att andas till växande i känslornas landskap
• Lärdomar av att föda barn hemma
• Om livet, universum och Gud
• Några grunder i att växa som människa

DEL 2, Om trädgårdsmästaren – hur ledare och andra kan hjälpa människor att växa
• Ledare, lärare och föräldrar kan hjälpa andra att växa
• Att möta en annan i den första kontakten
• Att växa som människa i arbetslaget
• Organisationsförändring och personlig utveckling
• Vikten av uppmuntran och bekräftelse
• Ledarskap och personlig utveckling
• Mänsklig kommunikation med »bredband« eller »modem«?
• Prins Mios trädgårdsmästare

DEL 3, Om trädgårdsarkitekten – hur de som styr landet kan hjälpa människor att växa
• Samhällsarkitekterna som ritar vårt samhälle
• Är vi sjuka i Sverige eller är Sverige sjukt?
• Den stressade svenska familjen
• Varför ökar den psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar?
• Otrygg anknytning och det verkliga kvinnoförtrycket
• Hemmafrun är historia och hemmaföräldrarna gör uppror
• Barn på semester, barn på jobbet och begagnade barnkläder
• Den likriktande jämställdhetens utopi
• Personlig utveckling i svenskt arbetsliv
• Demokrati, förtryck och personlig utveckling
• Människans frigörelse och den politiska vänstern
• Den rationalistiska utopin som kunskapssamhällets medeltid
• Den inkonsekventa människosynen i det svenska samhället
• Växande människor förändrar framtidens välfärd
• På toppen av Maslows trappa och bortom

Epilog – om hur denna bok egentligen föddes en tidig morgon i januari 2004 långt utanför bekvämlighetszonen
• Hur denna bok föddes en tidig vintermorgon i januari
• Tack!
• Referenser
• Om författaren

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,
foljahjartavitsmall