Ett föredrag om framtidens samhälle…

Det psykosocialt hållbara samhället

Detta föredrag vänder sig till alla som berörs av framtidsfrågorna, privat, på arbetet, i skolan och som beslutsfattare.

Vi vet att det västerländska samhället inte är ekologisk hållbart. Men det är inte heller psykosocialt hållbart, vilket är ett problem av liknande storleksordning inte minst i Sverige. Stressrelaterad ohälsa hos vuxna, psykisk ohälsa hos unga, svårigheter med föräldraskapet, unga förtidspensionärer, försämrade skolresultat – allt detta visar tecken på en psykosocialt ohållbar livsstil.

Grundproblemet är att vi använder för mycket resurser till produktion och konsumtion och för lite till nära relationer och personlig utveckling. Psykisk hälsa är ett starkt socialt arv och vi kan just nu vara inne i en negativ spiral.

Samtidigt går vi in i ett kunskapssamhälle som kräver bättre psykisk hälsa, större inre trygghet, förbättrad inlärningsförmåga och ökad förmåga till förändring. Utan ett psykosocialt hållbart samhälle får vi vare sig ett ekologiskt hållbart samhälle, eller ens ett ekonomiskt hållbart samhälle.

Detta föredrag bygger på boken »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«, av föredragshållaren Jonas Himmelstrand. Analysen bygger på växande företeelser i dagens samhälle och har sin teoretiska grund i humanistisk psykologi, anknytningspsykologin, modern ledarkunskap, stressforskning, ny hjärnforskning och Kuhns paradigmteori.

Föredragets innehåll:

Detta är det mest kanske omvälvande föredrag som erbjuds idag. Det ger en ny syn på livet, arbetet, dagens utmaningar och allas vår framtid på vår enda planet.

Föredragshållare: Jonas Himmelstrand.

Kontakta oss om du är intresserad av detta föredrag på din arbetsplats eller i din förening.

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,