foljahjartavitsmallKarl-Erik Edris om
»Att följa ditt hjärta…«

Följande recension är ett särtryck från Karl-Erik Edris nyhetsbrev 4:2007, här återgivet med tillstånd.
Se www.edris-idé.se.

- - - - - - - - - - - - - - -

Nästa bok som jag tänker dra en lans för är skriven av Jonas Himmelstrand, den flitige och kloke redaktören för kunskapsbrevet Strategier (www.strategier.se). Bokens titel är »Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige.« Den är utgiven av The Happy Company.

Baksidestexten lyder:

»Varje människa som i Sverige försöker lyssna på sig själv, leva efter sin övertygelse eller följa sitt hjärta stöter förr eller senare på ett hinder - den svenska jantelagen.

Omständigheterna runt mitt tredje barns födelse en tidig januarimorgon 2004 förändrade mig. Alla mina livserfarenheter utkristalliserade sig i en ny insikt.' Så berättar författaren Jonas Himmelstrand om den morgon när också denna bok föddes.

Som ledarskapskonsult, utbildare och mentor har Jonas i 25 års tid hjälpt människor att växa i arbetslivet. Vis av den erfarenheten menar han att jantelagen är en samhällsfråga. De höga svenska sjukskrivningstalen och den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar väcker också frågor. Dessa leder rakt in i politiskt känsliga områden som familjepolitik, näringspolitik, jämställdhet och politisk ideologi.

Berättelsen som föddes denna januarimorgon blev lång: En självbiografisk del med personlig utveckling som röd tråd, några erfarenheter av konsultarbete i svenskt arbetsliv, en skarp samhällskritik och en inblick i ett möjligt framtida Sverige - utifrån tecken som vi redan kan se idag.

Jonas Himmelstrands bok Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige lämnar ingen oberörd. Denna bok kan förändra din syn på dig själv, ditt liv och på Sverige.«

Jonas Himmelstrand har skrivit en djupt politisk bok. De flesta politiska böcker utgår från befintliga politiska ideologier eller partier i sina försök att argumentera för den ena eller andra uppfattningen om hur samhället bör vara uppbyggt och fungera. Men så går inte Himmelstrand till väga. Hans utgångspunkt är mycket originell. Med sin breda och i boken redovisade erfarenhet av olika typer av personlighetsutvecklande terapier kompletterad med de insikter som han gjort i sin konsult- och mentorverksamhet målar Himmelstrand upp sin bild av människans natur, och vad människan därför behöver för att kunna leva ett rimligt lyckligt och meningsfullt liv. Och det är denna bild eller vision av människans natur som är grunden för de politiska analyserna i boken. Detta låter kanske flummigt men Jonas Himmelstrand har en naturvetenskaplig bakgrund så hans framställning är både välargumenterad och forskningsunderbyggd.

Bokens centrala fråga när det gäller de politiska analyserna är »Hur bra är det svenska samhället på att uppmuntra människor att lyssna på sin sanna natur, att våga vidga sin bekvämlighetszon och växa till sin fulla mänsklighet?« Jag ämnar inte gå in närmare på Himmelstrands olika svar på denna fråga, utan jag nöjer mig med att säga att många av svaren är uppfriskande politiskt inkorrekta.

Det betyder förstås inte att jag delar alla Himmelstrands bedömningar och uppfattningar, utan det som gör mig entusiastisk inför boken är hans ambition att tänka politiskt utifrån en vision av människans natur. Vi lever ju i en tid då människan reducerats till en varelse som styrs av en säregen kombination av begränsad och egoistisk ekonomisk rationalitet och sina egna gener och kroppssafter. Visionen av människan som en slumpmässigt ihopkommen materiekombination i ett för övrigt slumpmässigt uppkommet och på all högre mening blottat kosmos. Och vi har politiska ideologier som väl passar denna enligt min mening torftiga och dessutom grundfalska bild av människan.

Därför är vi i full färd med att bygga ett samhälle som vore klokt och bra om våra illusioner om människans natur vore med sanningen överensstämmande. Men sanningen är den att varken vi själva eller den natur som vi är inbäddade i mår särskilt väl. Och allt fler människor inser att något fundamentalt är galet. Ur detta perspektiv är Himmelstrands försök att tänka politiskt utifrån en annan och vidare syn på människan därför synnerligen välkommet, och värt en bred läsekrets.

Karl-Erik Edris, © 2007 Karl-Erik Edris

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,
foljahjartavitsmall