En föredrag för alla som vill kunna följa sitt hjärta i sitt dagliga värv…

Att följa sitt hjärta – bortom jantelagen

Detta föredrag vänder sig till alla för vilka att kunna följa sitt hjärta och sin övertygelse har blivit viktigare än bara materiell välfärd.

Forskning visar att vi inte blivit lyckligare sedan 1950-talet, trots en enorm materiell välståndsökning. Annan forskning visar att utöver en viss minimi-inkomst så ger inte mer pengar större lycka. Däremot vet vi att en positiv livssyn, goda nära relationer, en känsla av mening med livet och att kunna följa sitt hjärta, ger större lycka. Lyckan kan därmed inte köpas för pengar utan bara erövras genom att söka inom oss själva i vårt hjärta.

Föredraget bygger på boken »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige« och ger konkreta idéer på hur vi kan övervinna jantelagen inom oss själva och följa vårt hjärta mot ett ännu mer tillfredsställande liv.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel, provokativa frågeställningar, humor och aktiverande bikupor. Detta föredrag kan bli en positiv vändpunkt i livet – i alla händelser kommer det att stärka åhörarnas självkänsla.

Föredragshållare: Jonas Himmelstrand

Ta gärna kontakt med oss för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredrag i Att följa sitt hjärta – bortom jantelagen.

item1
thclogo2

Hem

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«

Om författaren

Läsarsida med sökindex

Aktuella föredrag

Övriga produkter

Jonas artiklar om barn och familj

Kalendarium

Om The Happy Company

Relevanta länkar

Kontakta oss


English

Innehåll:
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,