thclogo2
Himmelstrand Mentor AB, Box 1454,

Trygga barn – Trygga föräldrar – Familjens roll på 2000-talet

Ett föredrag av Jonas Himmelstrand den 10 december 2008. Läs föredraget.


Ett urval av de viktigaste källorna:

»Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«, av Jonas Himmelstrand.
ISBN 978-91-975836-1-9. The Happy Company 2007. Länk.

»Ungdomar, stress och psykisk ohälsa«, SOU 2006:77 . Länk.

»Vem orkar ända till 65? Inte kvinnorna – mer än hälften avslutar arbetslivet i förtid«, av Kristina Orth-Gomér m.fl. Läkartidningen nr 34, 2005, volym 102. Länk.

»TIMSS 2007: Försämrade skolresultat i matematik för svenska elever«,
Skolverket, pressmeddelande dec 2008. Länk.

»Att våga sätta gränser«, av Britta Johansson, SvD 070126. Länk.

»Kärlekens roll – hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna«,
av Sue Gerhardt. Karneval förlag 2007. ISBN 91-85703-09-5.
Länk. Läs mer (prenumeration behövs).

»Om små barns behov och utveckling – Nyare utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön«, av Magnus Kihlbom. Myndigheten för skolutveckling 2003. Länk (pdf-fil).

»The Politicized Science of Day Care – A Personal and Professional Odyssey«,
av Prof. Jay Belsky. Family Review 031028. Länk (pdf-fil).

»Are There Long-Term Effects of Early Child Care?« by NICHD Early Child Care Research Network. Child Development vol. 78 Issue 2 Page 681-701, Mars/April-07. Länk.

»Hur kan vi förstå ångesten i det moderna samhället?« av Bjørn Grinde, forskningschef Nasjonalt folkhelseinstitutt, Oslo. Tidskriften Medikament 5/04.

»Stress in Daycare«, av Sir Richard Bowlby. Social Baby.com. Länk.

»Universal Childcare, Maternal Labor Supply and Family WellBeing.«
av Michael Baker, Jonathan Gruber och Kevin Milligan.
National Bureau of Economic Research Inc. 2005. Länk.

»Hold on to your kids – why parents need to matter more than peers«,
av Dr. Gordon Neufeld. ISBN 0-375-50821-X. (Kommer på svenska våren 2009 på BrainBooks förlag). Länk. Läs mer.

»The Heart of the Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour«, av Dr Gordon Neufeld. Länk. Läs mer (prenumeration behövs).

»Kärlekens helande kraft«, av Dean Ornish. Svenska Förlaget 2004.
ISBN 91-7738-667-1. Läs mer.

»Statussyndromet – Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden«, av Michael Marmot. Natur och kultur 2006. ISBN 91-27-11192-X.
Länk. Läs mer.

»Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream«, av Patrick Basham, John Merrifield, and Claudia R. Hepburn. Studies in Education Policy, October 2007. Länk (pdf-fil).

»Home Schooling and the Question of Socialization«, by professor Richard G. Medlin. Peabody Journal of Education, 75 (1&2 ), 107-123. 2000. Länk.

»Academic Statistics on Homeschooling«, av J. Michael Smith.
Home Schooling Legal Defense Association, www.hslda.org. October 22, 2004. Länk.

»National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home Child Care Programs.« (USA) Länk.

»Full day care – national standards för under 8s day care and childminding.«
(England) Länk (pdf-fil).

»Home-schooling growing in popularity«, UPI 2009. Länk.